Những lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng với công ty nội thất

Bạn là người bận rộn và đang có một căn hộ chung cư nhưng lại không có thời gian trong việc thiết kế nhà cửa và cũng không biết bắt đầu từ đâu để thiết kế nó. Hãy chọn lựa một công ty thiết kế thi công nội thất để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc thiết kế và thi công nội thất. Khi muốn thuê lại hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ gì, người ta thường gắn kết bởi một hợp đồng. Sau khi cân nhắc và lựa chọn được một công ty thiết kế thi công nội thất, bạn cũng cần có một số lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng với công ty thiết kế thi công nội thất.

thiết kế nội thất sbuild.com.vn

thiết kế nội thất sbuild.com.vn

Thứ nhất, trong hợp đồng thi công nội thất đầu tiên phải ghi rõ ngày tháng. Có đại diện của bên A và bên B. Thông thường, bên B sẽ là tên công ty thiết kế thi công nội thất, bên A sẽ là bạn. Trong hợp đồng thi công nội thất cần phải được ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ, điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, swift code của công ty thiết kế thi công nội thất.

 

Hợp đồng thi công nội thất phải thể hiện rõ được các mục như: Nội dung công việc, thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán và bảo hành, quyền và trách nhiệm của các bên, các điều khoản chung, phụ lục hợp đồng.

thiết kế nội thất sbuild.com.vn

thiết kế nội thất sbuild.com.vn

Khoản nội dung công việc trong hợp đồng thi công nội thất sẽ có nội dung về việc bên A ( bạn) đồng ý giao công trình cho bên B thi công với điều kiện bên B phải dảm bảo hoàn thành chất lượng, kỹ thuật, tiến độ theo yêu cầu của bên A.

 

Trong mục thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ ghi rõ các mốc thời gian và tiến độ công việc bên B phải hoàn thành và đưa cho bên A giao nhận.  Mục giá trị hợp đồng, thanh toán và bảo hành trong hợp đồng thi công nội thất sẽ có các nội dung liên quan đến giá trị của hợp đồng theo đơn giá cố định. Giá trị này bao gồm việc mua nguyên vật liệu, thuê nhân công, trang trí nhà cửa theo yêu cầu và thống nhất, thoả thuận giữa bên A và bên B. Tiến độ thanh toán hợp đồng sẽ được hai bên thống nhất, thông thường tiến độ thanh toán sẽ được chia làm ba lần, lần đầu  bên A sẽ thanh toán 50 % giá trị hợp đồng cho bên B, lần 2 bên A sẽ thanh toán 30% giá trị hợp đồng cho bên B và lần cuối cùng là 20% giá trị hợp đồng cho bên B. Trên đây là một số lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng với công ty nội thất. Các bạn hãy nhớ những điểm quan trọng để có một ngôi nhà như ý muốn nhé!

 

Leave a Reply