Nguyên nhân hàng đầu của viêm khớp dạng thấp

Một sự đột biến đột ngột trong viêm khớp dạng thấp (RA), được gọi là …